Episode Topic Content
793Maribori abwije Muzatsinda amashirakinyoma. Amweruriye ko nyuma yo gutereranwa na Kigingi yazinutswe umuryango wose. Kibanga na Manyobwa bo bongeye kwiyunga umwuka hagati ya bombi wongera kuba mwiza, ndetse biraganisha ku kuvuga rumwe ku muti w’ikibazo cy’uruhu Manyobwa afite. Ku rundi ruhande, mu gihe Batamuriza na Rutaganira bakora uko bashoboye ngo barengere urugo rwa Gasore, Zaninka we aramugira inama yo kurusenya burundu.
792Gakwaya inkuru y’umwana witwa Viki ushakisha umuryango ikomeje kumubuza amahwemo. Noneho arashakira amakuru kuri Mugenga bivugwa ko yaba ari we mubyeyi undi mwana witwa Soso usangiye ikibazo na Viki ashakisha! Kwa Kibanga na Manyobwa ho ntirwambukwa ! Nyuma y’ubwo Manyobwa areba umugabo mu maso akamwita umuteramwaku. Batamuriza we atunguwe na Shantali amusaba kumuherekeza kujya kwikora mu nda !
791Melodie arihanganisha Maribori. Nyuma yo kuyoberanwa na nyirinzu ku bukode agasohorwa nabi, ndetse n’ibikoresho yasigiwe na Kambale bigafatirwa. Mbarubukeye we yisunze Gakwaya asaba Nyirandatwa kumva ko ashaka kugaruka mu nzira nziza mu gihe undi we yumva guhinduka kwe ari nko guhindura ubugondo bw’ingwe! Zaninka we aje aca igikuba avuga ko abonye kabutindi mu isakoshi ya Shantali.
790Umuhuza yahunze iwabo yenda guca umutima ararukira kwa Zaninka; Nyirakuru arashyokewe ati kaze mboga zizanye maze si ukumuhata ibitekerano yiva inyuma ! Gakwaya we umutima ntumuhaye amahoro nyuma yo kumenya inkuru y’umwana witwa Viki urangisha umuryango n’ubwo azi ko atari uwe. Arabisangiza inshuti ye Muzatsinda. Maribori we asohowe aho atuye none mu marira menshi aratakambira nyirinzu ngo ace inkoni izamba.
789Mbarubukeye aragisha inama Gakwaya ku nzira yacamo ngo yongere kurebana neza na Nyirandatwa. Shantali we agahinda karamushengura umutima nyuma yo guhohoterwa, Gasore bashakanye akamukeka amababa. Shema we ahingukirije Umuhuza ko ari Umunyabumanzi akuka umutima, arahunga nk’ukanzwe n’ingwe igikuba kiracika
>775 >770 >765 >760 >755 >750 >745 >740 >735 >730 >725 >720 >715 >710 >705 >700 >600 >500 >400 >300 >200 >100 >0

Copyright © 2014 - La Benevolencija all right reserved